კლასის დამრიგებლები

I/1ნინო ჩუბინიძე
I/2სალომე ბიწაძე
III/1ხატია ტრაპაიძე
III/2რუსუდან მარგიანი
III/3ინგა წამალაშვილი
IVმარგო ბარამიძე
V/1რუსუდან მარგიანი
V/2შორენა ანთიძე
VIთამილა მახარაშვილი
VIIმარიამ თოიძე
VIIIნათელა დარსაძე
IXნათელა დარსაძე
Xეკატერინე საღარეიშვილი
XI/1 ლია რუხიაშვილი
XI/2სოფიკო ნიკურაძე
XIIნათია რიჟამაძე