2020-2021 სასწავლო წლის კალენდარი

2020–2021 სასწავლო წლის ხანგრძლივობა, არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას;

  • სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
  • სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. 
  • საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც, თუ: 

ა) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.

ბ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ სამინისტროსთან შეთნხმებით.

 

2020-2021 სასწავლო წელს სწავლის ხანგრძლივობა 170 დღეს მოიცავს.

I სემესტრი 74 სასწავლო დღეს შეადგენს,

II სემესტრი კი – 96 სასწავლო დღეს.

2019-2020 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეებია:

საშობაო: 30 დეკემბერიდან 15 იანვრამდე
საგაზაფხულო: 8 მარტიდან 15 მარტამდე

14 ოქტომბერი-სვეტიცხოვლობა.
23 ნოემბერი-გიორგობა.
19 იანვარი- ნათლისღება.
3 მარტი- დედის დღე.
8 მარტი- ქალთა საერთაშ. დღე.
9 აპრილი. დამ. აღგ. დაღუპ. მოხსენ.
26 აპრილი წითელი პარასკევი.
29 აპრილი-მიცვალ მოხს. დღე.
9 მაისი- ფაშიზმზე გამარჯვ, დღე.
12მაისი -ანდრია პირვეწ. ხსენების დღე.

საგაკვეთილო პროცესი იწყება 9:30 საათზე.

 I კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 35 წუთი;

II კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 40 წუთი; 

საგაკვეთილო პროცესი იწყება 9:30 საათზე.

I კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 35 წუთი;

II კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 40 წუთი; 

III-XII კლასებში გაკვეთილის ხანგძლივობაა 45 წუთი.