კლასის დამრიგებლები

I/ასალომე თიღილაური
I/ბლანა ლუტიძე
I/გდარეჯან გიორგაძე
I/დნინო ჩიხლაძე
II/ახატია ტრაპაიძე
II/ბრუსუდან მამარდაშვილი
II/გნათია კვირკვია
III/ანინო ჩუბინიძე
III/ბსალომე ბიწაძე
III/გსოფო კუჭაშვილი
IV/ანანა მახარაშვილი
IV/ბმაგდა ბარამიძე
IV/გმარიამ ჯანგირაშვილი
V/ამაია სალთხუციშვილი
V/ბინგა გელაშვილი
V/გთამარ ქველიაშვილი
VIმაია სალთხუციშვილი
 VII /ანათია რიჟამაძე
VII/აშორენა ანთიძე
VIIIთამილა მახარაშვილი
IXქეთევან ბოგვერაძე
Xმარინე ხითარიძე
XIნათელა დარსაძე
XIIმიხეილ ბურჭულაძე